Home>>

Scenery of Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, S China

(Xinhua) 08:31, August 26, 2022

Aerial photo taken on Aug. 25, 2022 shows the scenery at Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on Aug. 25, 2022 shows the scenery at Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on Aug. 25, 2022 shows the scenery at Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on Aug. 25, 2022 shows the scenery at Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on Aug. 25, 2022 shows the scenery at Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on Aug. 25, 2022 shows the scenery at Xingping Town in Yangshuo County of Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

(Web editor: Zhong Wenxing, Hongyu)

Photos

Related Stories