Home>>

Giant pandas enjoy refreshments at Chongqing Zoo (4)

(Ecns.cn) 15:49, March 15, 2023

Two giant pandas enjoy their refreshments, attracting many visitors, at Chongqing Zoo, March 15, 2023. (Photo: China News Service/Zhou Yi)


【1】【2】【3】【4】【5】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories