Home>>

Scenery of Tengwang Pavilion scenic spot in Nanchang (4)

(Xinhua) 09:46, October 06, 2021

Photo taken on Oct. 5, 2021 shows an ice cream in the shape of the Tengwang Pavilion at the Tengwang Pavilion scenic spot in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Peng Zhaozhi)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】

(Web editor: Shi Xi, Bianji)

Photos

Related Stories