Home>>

Scenery of Tengwang Pavilion scenic spot in Nanchang (3)

(Xinhua) 09:46, October 06, 2021

People visit an exhibition hall at the Tengwang Pavilion in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, Oct. 5, 2021. (Xinhua/Peng Zhaozhi)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】

(Web editor: Shi Xi, Bianji)

Photos

Related Stories