Home>>

Egrets seen at Xiangshan Forest Park in Nanchang, east China's Jiangxi

(Xinhua) 16:17, May 19, 2021

An egret is seen with nestlings at Xiangshan Forest Park in Xinjian District of Nanchang, east China's Jiangxi Province, May 18, 2021. (Xinhua/Wan Xiang)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】

(Web editor: Shi Xi, Hongyu)

Photos

Related Stories