Home>>

Scenery of Tengwang Pavilion scenic spot in Nanchang (2)

(Xinhua) 09:46, October 06, 2021

Aerial photo taken on Oct. 5, 2021 shows the Tengwang Pavilion scenic spot in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Peng Zhaozhi)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】

(Web editor: Shi Xi, Bianji)

Photos

Related Stories