Home>>

S2 train runs through blooming flowers in Beijing

(Ecns.cn) 14:32, March 22, 2023

A suburban train runs through blooming flowers interspersed along the S2 line near Juyongguan Pass of the Great Wall in Beijing, March 21, 2023. (Photo: China News Service/Yi Haifei)


【1】【2】【3】【4】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories