Home>>

In pics: paddy fields in Guizhou

(Xinhua) 09:09, September 15, 2021

Aerial photo taken on Sept. 13, 2021 shows paddy fields in Qianxi City, southwest China's Guizhou Province. (Photo by Fan Hui/Xinhua)


【1】【2】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories