Home>>

Prosperous jasmine industry boosts rural revitalization in Hengzhou, S China's Guangxi (3)

(People's Daily Online) 13:18, September 18, 2023
Prosperous jasmine industry boosts rural revitalization in Hengzhou, S China's Guangxi
Aerial photo shows jasmine flower fields in Hengzhou city, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (People's Daily Online/Fu Huazhou)

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】

(Web editor: Hongyu, Liang Jun)

Photos

Related Stories