Home>>

Harvesters reap wheat in Jingjiang, E China's Jiangsu Province (6)

(People's Daily Online) 09:27, June 02, 2023
Harvesters reap wheat in Jingjiang, E China's Jiangsu Province
Combine harvesters reap wheat in a field of a family farm in Fumin village, Xieqiao township, Jingjiang city, east China's Jiangsu Province. (Photo/Sheng Yi)

【1】【2】【3】【4】【5】【6】

(Web editor: Hongyu, Liang Jun)

Photos

Related Stories