Home>>

Shenzhen strives to build itself into international wetland city (16)

(Xinhua) 09:25, February 03, 2023

Birds fly over a mangrove wetland in Futian, Shenzhen, south China's Guangdong Province, Feb. 1, 2023. (Xinhua/Liang Xu)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories