Home>>

China wins mixed doubles final at WTT contender Doha

(Xinhua) 13:12, January 21, 2023

Kuai Man/Lin Shidong (R) take selfie during the awarding ceremony after the mixed doubles final match between Kuai Man/Lin Shidong of China and Shin Yubin/Lim Jonghoon of South Korea at WTT contender Doha 2023 in Doha, Qatar, Jan. 20, 2023. (Photo by Nikku/Xinhua)

Shin Yubin (R)/Lim Jonghoon compete during the mixed doubles final match between Kuai Man/Lin Shidong of China and Shin Yubin/Lim Jonghoon of South Korea at WTT contender Doha 2023 in Doha, Qatar, Jan. 20, 2023. (Photo by Nikku/Xinhua)

Kuai Man/Lin Shidong (L) compete during the mixed doubles final match between Kuai Man/Lin Shidong of China and Shin Yubin/Lim Jonghoon of South Korea at WTT contender Doha 2023 in Doha, Qatar, Jan. 20, 2023. (Photo by Nikku/Xinhua)

Kuai Man(L)/Lin Shidong compete during the mixed doubles final match between Kuai Man/Lin Shidong of China and Shin Yubin/Lim Jonghoon of South Korea at WTT contender Doha 2023 in Doha, Qatar, Jan. 20, 2023. (Photo by Nikku/Xinhua)

Kuai Man/Lin Shidong (R) compete during the mixed doubles final match between Kuai Man/Lin Shidong of China and Shin Yubin/Lim Jonghoon of South Korea at WTT contender Doha 2023 in Doha, Qatar, Jan. 20, 2023. (Photo by Nikku/Xinhua)

Kuai Man (R)/Lin Shidong pose for photos during the awarding ceremony after the mixed doubles final match between Kuai Man/Lin Shidong of China and Shin Yubin/Lim Jonghoon of South Korea at WTT contender Doha 2023 in Doha, Qatar, Jan. 20, 2023. (Photo by Nikku/Xinhua)

(Web editor: Chang Sha, Kou Jie)

Photos

Related Stories