Home>>

View of salt farms in Yangkou Township, east China

(Xinhua) 16:31, December 03, 2021

Aerial photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of the salt farms in Yangkou Township, Shouguang City of east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

Aerial photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of the salt farms in Yangkou Township, Shouguang City of east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

Aerial photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of the salt farms in Yangkou Township, Shouguang City of east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

Aerial photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of the salt farms in Yangkou Township, Shouguang City of east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

Aerial photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of the salt farms in Yangkou Township, Shouguang City of east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

(Web editor: Shi Xi, Liang Jun)

Photos

Related Stories