Home>>

Rural scenery in China's Gansu

(Xinhua) 11:28, June 03, 2021

Aerial photo taken on May 18, 2021 shows a view of Egou Scenic Area in Dangchang County, Longnan City, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】【18】【19】【20】【21】

(Web editor: Guo Wenrui, Hongyu)

Photos

Related Stories