Home>>

Sunset view of Hongcun Village in Yixian County, E China's Anhui

(Xinhua) 08:47, July 09, 2024

Tourists walk on a bridge in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province, July 7, 2024. (Xinhua/Du Yu)

An aerial drone photo taken on July 7, 2024 shows a sunset view in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province. (Xinhua/Du Yu)

An aerial drone photo taken on July 7, 2024 shows tourists walking on a bridge in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province. (Xinhua/Du Yu)

An aerial drone photo taken on July 7, 2024 shows tourists walking on a bridge in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province. (Xinhua/Du Yu)

A tourist poses for photos in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province, July 7, 2024. (Xinhua/Du Yu)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories