Home>>

People enjoy rime scenery at Yuntaishan Mountain in Jiangsu, E China

(Xinhua) 08:55, January 22, 2024

People enjoy the rime scenery at Yuntaishan Mountain upon the Sea scenic area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 21, 2024. (Photo by Wang Chun/Xinhua)

An aerial drone photo shows people enjoying the rime scenery at Yuntaishan Mountain upon the Sea scenic area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 21, 2024. (Photo by Wang Chun/Xinhua)

People enjoy the rime scenery at Yuntaishan Mountain upon the Sea scenic area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 21, 2024. (Photo by Wang Jianmin/Xinhua)

People enjoy the rime scenery at Yuntaishan Mountain upon the Sea scenic area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 21, 2024. (Photo by Wang Jianmin/Xinhua)

People enjoy the rime scenery at Yuntaishan Mountain upon the Sea scenic area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 21, 2024. (Photo by Wang Jianmin/Xinhua)

An aerial drone photo shows people enjoying the rime scenery at Yuntaishan Mountain upon the Sea scenic area in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 21, 2024. (Photo by Wang Jianmin/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories