Home>>

In pics: Siberian Tiger Park in Harbin

(Xinhua) 17:00, November 18, 2023

A Siberian tiger walks in the snow at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

A Siberian tiger is pictured at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

A Siberian tiger rests on a rack at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Siberian tigers are seen in the snow at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

A Siberian tiger walks in the snow at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

A Siberian tiger walks in the snow at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Siberian tigers huddle in the snow at the Siberian Tiger Park in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 17, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Xian Jiangnan)

Photos

Related Stories