Home>>

Penguin parents take care of newborn babies at Harbin Polarland

(Xinhua) 09:08, November 09, 2023

The mother penguin takes care of its newborn baby at Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 8, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

The mother penguin takes care of its newborn baby at Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 8, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Penguin parents take care of their newborn baby in turn at Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 8, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

The father penguin takes care of its newborn baby at Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 8, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

The father penguin (L) takes care of its newborn baby at Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 8, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

The father penguin takes care of its newborn baby at Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Nov. 8, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories