Home>>

In pics: Lhalu wetland in Lhasa

(Xinhua) 15:27, June 14, 2022

Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)


【1】【2】【3】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories