Home>>

Children view lanterns at lantern making center in Hebei

(Xinhua) 08:45, February 11, 2022

Children view lanterns at a lantern making center in Gaocheng District of Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Feb. 10, 2022. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Children view lanterns at a lantern making center in Gaocheng District of Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Feb. 10, 2022. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Children view lanterns at a lantern making center in Gaocheng District of Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Feb. 10, 2022. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Children view lanterns at a lantern making center in Gaocheng District of Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Feb. 10, 2022. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Children hold lanterns at a lantern making center in Gaocheng District of Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Feb. 10, 2022. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories