Home>>

Winter scenery of Tianquan Lake in east China

(Xinhua) 08:20, November 15, 2021

Panorama photo taken with a drone on Nov. 13, 2021 shows a winter landscape of Tianquan Lake in Xuyi County, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories