Home>>

International Research Center of Big Data for SDGs inaugurated in Beijing

(Xinhua) 10:19, September 09, 2021

Researchers work at the International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (SDGs) in Beijing, capital of China, Sept. 8, 2021. The International Research Center of Big Data for SDGs was inaugurated in Beijing on Sept. 6 to support the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. (Xinhua/Jin Liwang)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories