Home>>

All-round progress of Xizang in numbers

(Xinhua) 16:58, March 27, 2024

BEIJING, March 27 (Xinhua) -- A series of released data regarding southwest China's Xizang Autonomous Region highlights the all-round progress of the plateau region. The following are some facts and figures about Xizang's development.

#InXizang

Producer: Wang Jianhua

Coordinators: Wang Qingqin, Meng Tao

Visual Designer: Cao Mengyao

Photographers: Jigme Dorje, Purbu Zhaxi, Sun Fei, Tenzin Nyida, Dainzin Nubo, Dong Zhixiong

Editors: Cao Mengyao, Meng Tao, Liu Lingyi, Li Xiao, Wang Haijing

China Signature Studio & China Story Studio

(Web editor: Tian Yi, Liang Jun)

Photos

Related Stories