Home>>

Sunset view in Guangzhou

(Xinhua) 09:00, March 13, 2024

An aerial drone photo taken on March 12, 2024 shows the city view at sunset in Guangzhou, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liu Dawei)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories