Home>>

In pics: Meiling national forest park in Nanchang, E China

(Xinhua) 08:45, November 22, 2023

People visit Meiling national forest park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2023. (Xinhua/Wan Xiang)

This aerial photo taken on Nov. 20, 2023 shows a view of Meiling national forest park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

People visit Meiling national forest park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2023. (Xinhua/Wan Xiang)

This aerial photo taken on Nov. 20, 2023 shows a view of Meiling national forest park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

This aerial photo taken on Nov. 20, 2023 shows a view of Meiling national forest park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

People visit Meiling national forest park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2023. (Xinhua/Wan Xiang)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories