Home>>

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture

By Deng Zijun and Zhang Mingyue (Ecns.cn) 14:22, September 13, 2023

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

  When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

  When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

  When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

  When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

  When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

  When Hangzhou Asian Games meets Chinese culture Graphic: Deng Zijun/GT

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories