Home>>

Night touring boosts Zhengzhou's economy (8)

(Chinadaily.com.cn) 13:22, July 21, 2022

Tourists buy goods at a film town in Zhongmu county of Zhengzhou, Henan province on July 18. [Photo/Xinhua]


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】

(Web editor: Wu Chaolan, Liang Jun)

Photos

Related Stories