Home>>

Tibetan macaques seen in forest farm in NW China's Qinghai

(Xinhua) 17:02, July 12, 2022

Photo taken on July 11, 2022 shows a Tibetan macaque in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows a Tibetan macaque in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Liu Zexing)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Liu Zexing)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows a Tibetan macaque in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows a Tibetan macaque in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Fan Peishen)

Photo taken on July 11, 2022 shows a Tibetan macaque in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Liu Zexing)

Photo taken on July 11, 2022 shows Tibetan macaques in a forest farm in Baizha Township of Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Liu Zexing)

(Web editor: Peng Yukai, Hongyu)

Photos

Related Stories