Home>>

Scenery of Mao'er Mountain in Guilin, Guangxi

(Xinhua) 11:26, April 10, 2022

Aerial photo taken on April 8, 2022 shows the scenery of Mao'er Mountain in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on April 8, 2022 shows the scenery of Mao'er Mountain in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on April 8, 2022 shows the scenery of Mao'er Mountain in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on April 8, 2022 shows the scenery of Mao'er Mountain in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on April 8, 2022 shows the scenery of Mao'er Mountain in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

Aerial photo taken on April 8, 2022 shows the scenery of Mao'er Mountain in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

(Web editor: Peng Yukai, Bianji)

Photos

Related Stories