Home>>

Scenery of cole flower field in Nanjing, Jiangsu

(Xinhua) 09:22, March 29, 2022

Aerial photo taken on March 28, 2022 shows the scenery of a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Aerial photo taken on March 28, 2022 shows the scenery of a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Aerial photo taken on March 28, 2022 shows the scenery of a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Aerial photo taken on March 28, 2022 shows the scenery of a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Aerial photo taken on March 28, 2022 shows the scenery of a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

People enjoy themselves in a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province, March 28, 2022. (Xinhua/Zhu Xudong)

Aerial photo taken on March 28, 2022 shows the scenery of a cole flower field in Gaochun District of Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories