Home>>

In pics: A glimpse of Xiamen from Kinmen

(Xinhua) 08:40, February 22, 2024

This photo taken on Feb. 21, 2024 shows the Kinmen bridge and a view of Xiamen in the distance seen from an estuary in Kinmen. (Xinhua/Chen Jianxing)

KINMEN, Feb. 21 (Xinhua) -- Take a look at Xiamen from Kinmen through the lens of Xinhua correspondent.

This photo taken on Feb. 21, 2024 shows a view of Xiamen in the distance seen from an estuary in Kinmen. (Xinhua/Chen Jianxing)

This photo taken on Feb. 21, 2024 shows the Kinmen bridge and a view of Xiamen in the distance seen from an estuary in Kinmen. (Xinhua/Chen Jianxing)

This photo taken on Feb. 21, 2024 shows a view of Xiamen in the distance seen from an estuary in Kinmen. (Xinhua/Chen Jianxing)

This photo taken on Feb. 21, 2024 shows the Kinmen bridge and a view of Xiamen in the distance seen from an estuary in Kinmen. (Xinhua/Chen Jianxing)

This photo taken on Feb. 21, 2024 shows a view of Xiamen in the distance seen from an estuary in Kinmen. (Xinhua/Chen Jianxing)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories