Home>>

View of Qoidenyima Glacier after snow in China's Xizang

(Xinhua) 09:29, December 21, 2023

This photo taken on Dec. 19, 2023 shows a view of the Qoidenyima Glacier after snow in Gangba County of Xigaze City, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Wang Zehao)

This aerial photo taken on Dec. 19, 2023 shows a view of an icy lake near the Qoidenyima Glacier in Gangba County of Xigaze City, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Photo by Huang Zhiqi/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 19, 2023 shows a view of the Qoidenyima Glacier after snow in Gangba County of Xigaze City, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Photo by Huang Zhiqi/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 19, 2023 shows a view of the Qoidenyima Glacier after snow in Gangba County of Xigaze City, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Lodro Gyatso)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories