Home>>

Snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing

(Xinhua) 08:45, December 19, 2023

This aerial photo taken on Dec. 18, 2023 shows the snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 18, 2023 shows the snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 18, 2023 shows the snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 18, 2023 shows the snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 18, 2023 shows the snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua)

This aerial photo taken on Dec. 18, 2023 shows the snow scenery of Badaling Great Wall in Beijing, capital of China. (Photo by Liu Yu/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories