Home>>

Morning glory shines on Xijiang River

(Ecns.cn) 15:53, August 09, 2023

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

Cargo ships sail on Xijiang River under the shining morning glow, creating a golden scenery in Wuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 8, 2023. (Photo: China News Service/He Wenhua)

(Web editor: Zhong Wenxing, Wu Chaolan)

Photos

Related Stories