Home>>

View of Guangxi, south China (3)

(Xinhua) 09:21, October 12, 2021

Aerial photo taken on July 14, 2021 shows the scenery of Qingxiu mountain in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories