Home>>

Early morning view of Nanning in China's Guangxi (2)

(Xinhua) 09:28, September 29, 2021

Aerial photo taken on Sept. 27, 2021 shows an early morning view of Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Xiaobang)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories