Home>>

Stunning scenery of Xiata Glacier in Xinjiang

(Ecns.cn) 11:48, May 17, 2022

Spectacular scenery of Xiata Glacier in Zhaosu County, Kazak Autonomous Prefecture of Ili, northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo: China News Service/Zhang Zhenyuan)

Spectacular scenery of Xiata Glacier in Zhaosu County, Kazak Autonomous Prefecture of Ili, northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo: China News Service/Zhang Zhenyuan)

Spectacular scenery of Xiata Glacier in Zhaosu County, Kazak Autonomous Prefecture of Ili, northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo: China News Service/Zhang Zhenyuan)

Spectacular scenery of Xiata Glacier in Zhaosu County, Kazak Autonomous Prefecture of Ili, northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo: China News Service/Zhang Zhenyuan)

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories