Home>>

Fuligong Greenhouses at Kunming Botanical Garden

(Xinhua) 16:32, October 15, 2021

Aerial photo taken on Sept. 26, 2021 shows the view of the Fuligong Greenhouses at Kunming Botanical Garden in Kunming, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Jiang Wenyao)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】

(Web editor: Shi Xi, Hongyu)

Photos

Related Stories