Home>>

Hunan embraces harvest season of rice

(Xinhua) 10:29, July 21, 2021

Aerial photo taken on July 20, 2021 shows a tractor ploughing the field in Baishizhai Village, Shouyan Township, Daoxian County of Yongzhou City, central China's Hunan Province. (Photo by He Hongfu/Xinhua)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories