Home>>

8th China-Central Asia Cooperation Forum opens in Lanzhou, NW China

(Xinhua) 10:26, October 17, 2021

Tajik ambassador to China Saidzoda Zohir speaks during the opening ceremony of the 8th China-Central Asia Cooperation Forum in Lanzhou, capital of northwest China's Gansu Province, Oct. 16, 2021. (Xinhua/Fan Peishen)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】

(Web editor: Liang Jun, Bianji)

Photos