Home>>

Terraced fields in Pengyang County, China's Ningxia

(Xinhua) 11:04, July 15, 2021

Aerial photo taken on July 14, 2021 shows terraced fields in Pengyang County of Guyuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Feng Kaihua)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories