Home>>

Lanzhou Shuimo Danxia Scenic Spot to be opened to tourists

(Xinhua) 16:18, April 06, 2021

Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Lanzhou Shuimo Danxia Scenic Spot soon to be opened to tourists in Lanzhou, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)


【1】【2】【3】【4】

(Web editor: Shi Xi, Liang Jun)

Photos

Related Stories