Home>>

View of Hunan Songya Lake national wetland park in central China

(Xinhua) 08:51, April 03, 2024

An aerial drone photo shows a view of Hunan Songya Lake national wetland park in Changsha County, central China's Hunan Province, April 2, 2024. (Xinhua/Chen Zeguo)

An aerial drone photo shows a view of Hunan Songya Lake national wetland park in Changsha County, central China's Hunan Province, April 2, 2024. (Xinhua/Chen Zeguo)

An aerial drone photo shows tourists sightseeing on a plank road at Hunan Songya Lake national wetland park in Changsha County, central China's Hunan Province, April 2, 2024. (Xinhua/Chen Zeguo)

An aerial drone photo shows a view of Hunan Songya Lake national wetland park in Changsha County, central China's Hunan Province, April 2, 2024. (Xinhua/Chen Zeguo)

An aerial drone photo shows a view of Hunan Songya Lake national wetland park in Changsha County, central China's Hunan Province, April 2, 2024. (Xinhua/Chen Zeguo)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories