Home>>China
Last updated at: (Beijing Time) Friday, November 15, 2002

List of Members of CPC Central Commission for Discipline Inspection

The following is a list of the 121members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 16th CPC National Congress Thursday in Beijing (listed in the order of the number of strokes in their surnames):


PRINT DISCUSSION CHINESE SEND TO FRIEND


The following is a list of the 121members of the Central Commission for Discipline Inspection of theCommunist Party of China (CPC) elected at the 16th CPC National Congress Thursday (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Gan Yisheng       Ma Wen (female)       Ma Zilong(Hui)

Ma Zhipeng       Ma Tieshan       Wang Chengming

Wang Tongzhuo       Wang Huayuan       Wang Shouting

Wang Zhigang       Wang Jianzhou       Wang Xianzheng

Wang Zhenchuan       Wang Lili (f.)       Wang Weizhong

Wang Deshun       Yin Fengqi       Bater(Mongolian)

Bu Qiong (Tibetan)       Tian Shulan (f.)       Baima (Tibetan)

Feng Yongsheng       Feng Jianshen       Xing Yuanmin

Zhu Weiqun       Qiao Zonghuai       Ren Zemin

Liu Jiang       Liu Fengfu       Liu Zhifeng

Liu Xiaojiang       Liu Fengyan       Liu Jiayi

Liu Xirong       An Limin (f.)       Sun Wensheng

Sun Baoshu       Sun Zaifu       Yang Anjiang

Li Wenhua       Li Yufu      Li Dongsheng

Li Youwei       Li Zhilun       Li Chuanqing

Li Yunzhi       Li Jinming      Li Jisong

Li Xueying (f.)       Li Chongxi       Li Qinglin

Yang Guanghong       Yang Duoliang (Hui)       Wu Guangcai

Wu Yuliang       Wu Guanzheng       Wu Yuping(f.)

He Yong       Shen Shuji (f.)       Shen Deyong

Zhang Yi       Zhang Fenglou       Zhang Shutian

Zhang Enzhao       Zhang Yuzhong       Zhang Huixin

Chen Xi       Chen Peizhong       Chen Jiping

Fan Xinde       Lin Wenken       Luo Shiqian

Yue Xuanyi       Jin Yinhuan (f.)       Jin Daoming (Manchu)

Zhou Zhanshun       Zheng Kunsheng      Zhao Rong

Zhao Chunlan (f.)       Zhao Hongzhu       Hu Jiayan(f.)

Zhu Guangyao       Zhu Chunlin       He Bangjing (f. Bai)

Qin Shaode       Nie Chenggen      Jia Wenxian

Xia Zanzhong       Xu Chengdong       Xu Jingye

Gao Junliang       Tao Fanggui       Huang Danhua (f.)

Huang Yuanzhi       Huang Shuxian       Huang Shuhe

Huang Xianzhong       Cao Hongxing       Cao Kangtai

Chang Xiaobing       Cui Huilie       Kang Rixin

Liang Yiping (f.)       Peng Xiaofeng       Dong Lei

Dong Wancai       Dong Yisheng       Han Changfu

Han Zhongxin       Fu Kecheng       Jiao Huancheng

Xie Zuoyan       Lou Jiwei       Xie Houquan

Cai Changsong       Zhai Xiaoheng       Fan Shouzhi

Teng       Jiuming (Miao) Xue Li (f.)       Wei Jianguo

Wei Jiafu


Questions?Comments? Click here
    Advanced


List of Alternate Members of 16th CPC Central Committee

List of Members of the 16th CPC Central Committee

Party Congress Concluded with New Central Committee Elected

 >> Full Coverage

 


Jiang Zemin Wins Respect for Absence in New Party Central Committee ( 2 Messages)

'Three Represents' to Become Party's Mission Statement ( 7 Messages)

Lured by Black Gold-Oil-- under Anti-Terrorism Banner ( 116 Messages)

China Objects US Blockade of Cuba ( 3 Messages)

China's Foreign Trade Totals 500 Billion US Dollars ( 4 Messages)Copyright by People's Daily Online, all rights reserved